[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1398/10/02

نسخه چاپی

عنوان : طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : C2-699-1743.pdf C2-699-1743.pdf تاریخ سند : 1398/10/02 شماره چاپ : 1743

پیوست ها

اصلاحیه 1 - 1398/11/2 پیوست : C2-699-E1.pdf C2-699-E1.pdf