[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)
تاریخ : 1398/11/08

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)

چاپی : I-713.pdf I-713.pdf دست‌نویس : ID-713.pdf ID-713.pdf تاریخ سند : 1398/11/08 شماره چاپ : 1814