[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1387/04/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : I-143.pdf I-143.pdf تاریخ سند : 1387/04/17 شماره چاپ : 156