[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( دو شوری )

جزئیات

عنوان : طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور
تاریخ : 1387/05/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور

چاپی : I-210.pdf I-210.pdf دست‌نویس : ID-210.pdf ID-210.pdf تاریخ سند : 1387/05/31 شماره چاپ : 302