[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعلام وصول طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
توضیحات : کمیسیونها بطور قطعی مشخص نشده است.
تاریخ : 1387/06/26

نسخه چاپی

عنوان : اعلام وصول طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

چاپی : I-225.pdf I-225.pdf دست‌نویس : ID-225.pdf ID-225.pdf تاریخ سند : 1387/07/02 شماره چاپ : 363

توضیحات : کمیسیونها بطور قطعی مشخص نشده است.