[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعلام وصول طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/7/1387 به تصویب رسید.
تاریخ : 1387/07/09

نسخه چاپی

عنوان : اعلام وصول طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : I-232.pdf I-232.pdf دست‌نویس : ID-232.pdf ID-232.pdf تاریخ سند : 1387/07/16 شماره چاپ : 391

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/7/1387 به تصویب رسید.