[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

تاریخ : 1387/08/13

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : 9307.pdf 9307.pdf تاریخ سند : 1387/07/16 شماره چاپ : 391