[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
تاریخ : 1387/08/28

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : C1-232.pdf C1-232.pdf تاریخ سند : 1387/08/30 شماره چاپ : 460

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 391