‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره (2) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1387/11/13

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح تبصره (2) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-260-9488.pdf G-260-9488.pdf تاریخ سند : 1387/10/25 شماره چاپ : 514

پیوست ها

پیوست : G-260-9488-1.pdf G-260-9488-1.pdf