[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور
توضیحات : دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/4/1388 به تصویب رسید
تاریخ : 1388/04/09

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

چاپی : ID-329.pdf ID-329.pdf تاریخ سند : 1388/04/09 شماره چاپ : 756

توضیحات : دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 9/4/1388 به تصویب رسید