[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور
توضیحات :
مخصوص صحن علنی


تاریخ : 1388/05/03

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

چاپی : G-329-9756.pdf G-329-9756.pdf تاریخ سند : 1388/04/09 شماره چاپ : 756