[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
توضیحات : لازم به ذکر است تقاضای یک فوریت برای این طرح در جلسه علنی مورخ 19/8/88 (جلسه اعلام وصول) رد شد.
تاریخ : 1388/08/19

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

چاپی : I-371.pdf I-371.pdf دست‌نویس : ID-371.pdf ID-371.pdf تاریخ سند : 1388/08/24 شماره چاپ : 897

توضیحات : لازم به ذکر است تقاضای یک فوریت برای این طرح در جلسه علنی مورخ 19/8/88 (جلسه اعلام وصول) رد شد.