[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
تاریخ : 1388/11/04

نسخه چاپی

عنوان : طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

چاپی : I-401.pdf I-401.pdf دست‌نویس : ID-401.pdf ID-401.pdf تاریخ سند : 1388/11/07 شماره چاپ : 986