[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 13/11/1388 به تصویب نرسید.


تاریخ : 1388/11/13

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی مصوب 1387

چاپی : I-407.pdf I-407.pdf دست‌نویس : ID-407.pdf ID-407.pdf تاریخ سند : 1388/11/21 شماره چاپ : 1007