[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
توضیحات : بنا به تصمیم مورخ 1389/8/9هیات رئیسه محترم کمیسیونهای ارجاعی این طرح به شرح ذیل اصلاح گردید.
تاریخ : 1388/11/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : 96993943I-404.pdf 96993943I-404.pdf دست‌نویس : 33549933ID-404.pdf 33549933ID-404.pdf تاریخ سند : 1389/01/23 شماره چاپ : 993

توضیحات : بنا به تصمیم مورخ 1389/8/9هیات رئیسه محترم کمیسیونهای ارجاعی این طرح به شرح ذیل اصلاح گردید.

پیوست ها

1389/08/18 اصلاحیه پیوست : I-404E.pdf I-404E.pdf