‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1389/02/06

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تغییر نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : 55402565G-404-10204.pdf 55402565G-404-10204.pdf تاریخ سند : 1389/01/23 شماره چاپ : 993

پیوست ها

سایر مستندات 1389/02/06 پیوست : 81973510G-404-10204-1.pdf 81973510G-404-10204-1.pdf