[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌‌های تجاری
تاریخ : 1389/03/25

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه بند (د) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم و نام‌‌های تجاری

چاپی : 12764911I-439.pdf 12764911I-439.pdf دست‌نویس : 90501561ID-439.pdf 90501561ID-439.pdf تاریخ سند : 1389/03/30 شماره چاپ : 1137