[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار
تاریخ : 1389/04/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

چاپی : 75017696I-456.pdf 75017696I-456.pdf دست‌نویس : 94536170ID-456.pdf 94536170ID-456.pdf تاریخ سند : 1389/05/12 شماره چاپ : 1176

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1389/4/29 به تصویب رسید.