[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 17/12/1389 به تصویب رسید.

تاریخ : 1389/12/17

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

چاپی : I-515.pdf I-515.pdf دست‌نویس : ID-515.pdf ID-515.pdf تاریخ سند : 1389/12/17 شماره چاپ : 1406

توضیحات : دوفوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 17/12/1389 به تصویب رسید.