[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تاریخ : 1389/12/17

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح ردیف (1) جزء «ع» بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

چاپی : P-515.pdf P-515.pdf تاریخ سند : 1389/12/17 شماره چاپ : 1408

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1406

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1389/12/17

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 5

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701764 غفار اسماعیلی غفار اسماعیلی آذربایجان شرقی (هشترود / چاراویماق) هشتم
701824 محمد دهقانی نقندر محمد دهقانی نقندر خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم
701879 علی عباسپورتهرانی فرد علی عباسپورتهرانی فرد تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) هشتم
701896 جعفر قادری جعفر قادری فارس (شیراز) نهم
701916 جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی گیلان (رشت) دهم