[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1390/05/09 به تصویب رسید.
تاریخ : 1390/05/09

نسخه چاپی

عنوان : طرح تهیه شناسنامه رسمی برای اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی

چاپی : I-573.pdf I-573.pdf دست‌نویس : ID-573.pdf ID-573.pdf تاریخ سند : 1390/05/11 شماره چاپ : 1569

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1390/05/09 به تصویب رسید.