1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت‌بار
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1390/05/09 به تصویب رسید.
تاریخ : 1390/05/09

نسخه چاپی

عنوان : طرح تشدید مبارزه با جرایم خشونت‌بار

چاپی : I-574.pdf I-574.pdf دست‌نویس : ID-574.pdf ID-574.pdf تاریخ سند : 1390/05/15 شماره چاپ : 1570

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1390/05/09 به تصویب رسید.