[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح مجوز دریافت حق‌الارض از شرکت‌های خدماتی- تاسیساتی توسط شهرداری‌ها
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 1390/07/06 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1390/07/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح مجوز دریافت حق‌الارض از شرکت‌های خدماتی- تاسیساتی توسط شهرداری‌ها

چاپی : I-590.pdf I-590.pdf تاریخ سند : 1390/07/10 شماره چاپ : 1661

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 1390/07/06 به تصویب نرسید.