‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح مجوز دریافت حق الارض از شرکت های خدماتی- تاسیساتی توسط شهرداری ها
تاریخ : 1390/08/17

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح مجوز دریافت حق الارض از شرکت های خدماتی- تاسیساتی توسط شهرداری ها

چاپی : G-590-12034.pdf G-590-12034.pdf تاریخ سند : 1390/07/10 شماره چاپ : 1661