[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس
توضیحات : دوفوریت طرح در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1390/09/02 به تصویب رسید.
تاریخ : 1390/09/02

نسخه چاپی

عنوان : طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس

چاپی : I-612.pdf I-612.pdf دست‌نویس : ID-612.pdf ID-612.pdf تاریخ سند : 1390/09/02 شماره چاپ : 1754

توضیحات : دوفوریت طرح در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1390/09/02 به تصویب رسید.