[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-مصوب 1370
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/09/08 به تصویب رسید.
تاریخ : 1390/09/08

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-مصوب 1370

چاپی : I-613.pdf I-613.pdf دست‌نویس : ID-613.pdf ID-613.pdf تاریخ سند : 1390/09/16 شماره چاپ : 1764

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/09/08 به تصویب رسید.