‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-مصوب 1370
تاریخ : 1390/09/29

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-مصوب 1370

چاپی : G-613-12119.pdf G-613-12119.pdf شماره چاپ : 1764