1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق موادی به آن
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/10/27 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1390/10/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق موادی به آن

چاپی : I-647.pdf I-647.pdf دست‌نویس : ID-647.pdf ID-647.pdf تاریخ سند : 1390/11/09 شماره چاپ : 1854

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/10/27 به تصویب نرسید.