[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح جواز عضویت بازنشستگان در فدراسیون ها و هیات های ورزشی و کمیته ملی المپیک
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1390/12/24 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1390/12/24

نسخه چاپی

عنوان : طرح جواز عضویت بازنشستگان در فدراسیون ها و هیات های ورزشی و کمیته ملی المپیک

چاپی : I-664.pdf I-664.pdf تاریخ سند : 1391/01/16 شماره چاپ : 1893

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1390/12/24 به تصویب نرسید.