[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح مواد (196) و (197) آیین نامه داخلی مجلس
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/01/27 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/01/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح مواد (196) و (197) آیین نامه داخلی مجلس

چاپی : I-668.pdf I-668.pdf تاریخ سند : 1391/01/27 شماره چاپ : 1915

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/01/27 به تصویب رسید.