‹ وضعیت قبلی [1]

2 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح مواد (196) و (197) آیین نامه داخلی مجلس
تاریخ : 1391/02/18

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح مواد (196) و (197) آیین نامه داخلی مجلس

چاپی : P-668.pdf P-668.pdf تاریخ سند : 1391/02/18 شماره چاپ : 1941

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1915

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/02/18

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701923 جهانبخش محبی نیا جهانبخش محبی نیا آذربایجان شرقی (شاهین دژ / میاندوآب) دهم