[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده (84) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/04/11 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/04/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده (84) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-102.pdf I-102.pdf دست‌نویس : ID-102.pdf ID-102.pdf تاریخ سند : 1391/04/14 شماره چاپ : 110

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/04/11 به تصویب نرسید.