[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/04/11 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/04/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی

چاپی : I-103.pdf I-103.pdf دست‌نویس : ID-103.pdf ID-103.pdf تاریخ سند : 1391/04/17 شماره چاپ : 111

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/04/11 به تصویب رسید.

پیوست ها

1391/08/29 اصلاحیه پیوست : I-103E.pdf I-103E.pdf