[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بند 2-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/04/11 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/04/14

نسخه چاپی

عنوان : طرح تجهیز و بازسازی ناوگان هوایی آشیانه جمهوری اسلامی ایران و اصلاح بند 2-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

چاپی : I-104.pdf I-104.pdf دست‌نویس : ID-104.pdf ID-104.pdf تاریخ سند : 1391/04/14 شماره چاپ : 112

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/04/11 به تصویب نرسید.

پیوست ها

1391/05/17 اصلاحیه پیوست : I-104E.pdf I-104E.pdf