[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
تاریخ : 1391/04/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

چاپی : I-43.pdf I-43.pdf تاریخ سند : 1391/04/20 شماره چاپ : 47