[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان
توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/04/04 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/04/04

نسخه چاپی

عنوان : طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان

چاپی : I-98.pdf I-98.pdf دست‌نویس : ID-98.pdf ID-98.pdf تاریخ سند : 1391/04/17 شماره چاپ : 104

توضیحات : یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/04/04 به تصویب رسید.

پیوست ها

1391/06/18 اصلاحیه پیوست : I-98E.pdf I-98E.pdf