[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه روز سه شنبه مورخ 1391/04/13 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/04/13

نسخه چاپی

عنوان : طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از عضویت در هیات های مدیره و مدیریت عامل

چاپی : I-106.pdf I-106.pdf دست‌نویس : ID-106.pdf ID-106.pdf تاریخ سند : 1391/04/21 شماره چاپ : 119

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه روز سه شنبه مورخ 1391/04/13 به تصویب رسید.