[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تسریع در اجرای طرح های هادی روستایی
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1391/04/14 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/04/14

نسخه چاپی

عنوان : طرح تسریع در اجرای طرح های هادی روستایی

چاپی : I-107.pdf I-107.pdf دست‌نویس : ID-107.pdf ID-107.pdf تاریخ سند : 1391/04/28 شماره چاپ : 124

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1391/04/14 به تصویب رسید.