[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/05/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-125.pdf I-125.pdf دست‌نویس : ID-125.pdf ID-125.pdf تاریخ سند : 1391/05/17 شماره چاپ : 168

پیوست ها

1391/12/05 اصلاحیه پیوست : I-125E.pdf I-125E.pdf