[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)
تاریخ : 1391/05/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)

چاپی : I-126.pdf I-126.pdf دست‌نویس : ID-126.pdf ID-126.pdf تاریخ سند : 1391/05/17 شماره چاپ : 169