[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/05/11

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-127.pdf I-127.pdf دست‌نویس : ID-127.pdf ID-127.pdf تاریخ سند : 1391/05/17 شماره چاپ : 170