‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
تاریخ : 1391/05/15

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

چاپی : G-84-12499.pdf G-84-12499.pdf تاریخ سند : 1391/04/07 شماره چاپ : 88