[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
تاریخ : 1391/05/16

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

چاپی : G-43-12506.pdf G-43-12506.pdf تاریخ سند : 1391/04/20 شماره چاپ : 47