‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1391/05/23

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : G-127-12518.pdf G-127-12518.pdf تاریخ سند : 1391/05/17 شماره چاپ : 170