[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1391/05/23 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/05/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : I-131.pdf I-131.pdf تاریخ سند : 1391/05/23 شماره چاپ : 181

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1391/05/23 به تصویب رسید.