[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/05/24

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : P-131.pdf P-131.pdf تاریخ سند : 1391/05/24 شماره چاپ : 184

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 181

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/05/24

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 6

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813751 عیسی امامی عیسی امامی گلستان (آق قلا / گرگان) نهم
701801 موسی الرضا ثروتی موسی الرضا ثروتی خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم
813435 اسماعیل جلیلی اسماعیل جلیلی خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل) نهم
701903 هادی قوامی هادی قوامی خراسان شمالی (اسفراین) دهم
701966 الیاس نادران الیاس نادران تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم
701906 حسن کامران دستجردی حسن کامران دستجردی اصفهان (اصفهان) دهم