[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده «33» و یک تبصره به ماده «193» آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1391/05/23 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/05/23

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده «33» و یک تبصره به ماده «193» آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-133.pdf I-133.pdf دست‌نویس : ID-133.pdf ID-133.pdf تاریخ سند : 1391/06/06 شماره چاپ : 183

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1391/05/23 به تصویب نرسید.

پیوست ها

1391/06/14 اصلاحیه پیوست : I-133E.pdf I-133E.pdf