[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/06/19 به تصویب رسید.
تاریخ : 1391/06/19

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : I-137.pdf I-137.pdf دست‌نویس : ID-137.pdf ID-137.pdf تاریخ سند : 1391/06/27 شماره چاپ : 199

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/06/19 به تصویب رسید.