[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات
تاریخ : 1391/07/01

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات

چاپی : P-115.pdf P-115.pdf تاریخ سند : 1391/07/01 شماره چاپ : 207

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 149

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1391/07/01

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
701916 جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی گیلان (رشت) دهم