[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی
توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/07/02 به تصویب نرسید.
تاریخ : 1391/07/02

نسخه چاپی

عنوان : طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی

چاپی : I-150.pdf I-150.pdf تاریخ سند : 1391/07/02 شماره چاپ : 222

توضیحات : فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1391/07/02 به تصویب نرسید.